„Głównym, najwyższym celem ogrodów jest piękność. Przeto, by ogrody umiłować, trzeba mieć wyższe czucie i natchnienie. Ogrody należą do sztuk pięknych. Im więcej naród się ukształci duchowo, im bardziej wewnętrznego przybywa mu życia, tem żywszy czuje do sztuk pięknych pociąg. (…) Ogrody są zajęciem smaku, nawet uczucia. (…) Praca w ogródku ożywia duszę i umysł, uwesela człowieka, w tęsknocie jest słodkiem lekarstwem. Wśród pokoju i rodzinnego szczęścia milszą pogodą. W samotności i osieroceniu słodkiem zapomnieniem. Związek ten jeden z ziemią, który duszy nie kala, ją uszlachetnia. Ziemia wdziękiem mu odpowiada, pięknością.” - HELLENIUSZ

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą Odkryj